"A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről" szóló 175/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet szabályai szerint az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. vezetői tisztségviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottsági tagjainak adatai a következők:

Vezető tisztségviselő adatai:

Barabás Tibor, ügyvezető, bruttó 550.000 Ft havi bér

Felügyelő Bizottság (3 fő):
Elnök: dr. Kovács Béla Sándor, tiszteletdíja: bruttó 75.000,- Ft/hó
Tag: Viza Attila, tiszteletdíja: bruttó 50.000,- Ft/hó
Tag: Horváth Lénárd, tiszteletdíja: bruttó 50.000,- Ft/hó

FRISS

2015. április 16.
2015. április 15.

Bejelentkezés