Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

 • 2018 május 25-ével lép hatályba az európai adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.
 • Az Önkormányzati Informatika Központ Nonprofit Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.
  • Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
  • Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
  • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.
  • A Társaság a jogszabály értelmében nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése érdekében hasonló felelősségi és képviseleti körrel bíztuk meg belső munkatársunkat.
 • Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkban érhető el.
 • Adatvédelmi ügyekben a Önkormányzati Informatika Központ Nonprofit Kft. elektronikus úton az adatvedelem@oik.co.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.